Pakiety medyczne a opodatkowanie - regulacja prawna

Pakiety medyczne a opodatkowanie - regulacja prawna

Pakiety medyczne cieszące się rosnącą popularnością wzbudzają również wątpliwości w kontekście opodatkowania. Jak - i kiedy - należy opodatkować przychód wynikający z tego, że pracownik formalnie osiąga przychód ze względu na prywatne pakiety medyczne zapewniane przez pracodawcę? Wraz z tym pytaniem pojawia się kolejne: czy pracodawca może ująć w kosztach opłaty, jakie ponosi na prywatną opiekę medyczną i pakiety w LUX-MED na rzecz pracowników?

Nie ma wątpliwości co do tego, że pakiety medyczne zapewniane dla pracowników to nieodpłatne świadczenie, które z kolei jest podstawą do tego, by przychód opodatkować. Reguluje to ustawa o PIT, a założenia te zostały dodatkowo poparte stanowiskiem NSA. Tu pojawia się ważna kwestia wykorzystywania prywatnej opieki medycznej - samo objęcie tym świadczeniem jest już powodem do opodatkowania. Tak więc nie ma znaczenia fakt, czy pakiet medyczny jest wykorzystywany przez pracownika, czy też ten nie używa aktualnie możliwości, jakie zapewniają prywatne świadczenia. Kluczowe w kontekście opodatkowania jest sama ochrona i zapewnienie pakietów ze strony pracodawcy. 

To istotne wobec ustalenia, od kiedy można mówić o przychodzie wynikającym z pakietów medycznych. Liczyć go należy od momentu uruchomienia świadczeń. Tak więc początkiem ochrony w ramach prywatnej placówki medycznej jest początek nawiązania relacji, a nie dzień, w którym pracownik pierwszy raz skorzystał z konsultacji lekarza. 

Należy więc przyjąć, że jeśli pakiety medyczne zapewniane przez pracodawcę zaczynają obowiązywać od np. połowy czerwca, to cały czerwiec podlega opodatkowaniu z tytułu przychodu, jakim jest prywatna opieka lekarska. Pracodawca w takiej sytuacji musi wliczyć wartość danego pakietu  analogicznie do miesięcy, w jakich trwa ochrona zdrowotna zapewniana przez prywatne placówki medyczne. 

Pakiet medyczny a przychód do opodatkowania

laboratorium medyczne prywatnie

Jaki przychód należy wliczyć w koszt pracownika, jeśli tego obejmują pakiety medyczne finansowane przez pracodawcę? Tu regulacje prawne są bardzo przejrzyste: to cała kwota, jaką ponosi firma z wyłączeniem tych badań czy analiz, które są zapewniane na skutek przepisów prawa. Dotyczy to np. medycyny pracy - pakietów, które uwzględniają badania związane z nową umową dla pracownika lub przedłużeniem jej bądź np. nowymi obowiązkami. Tego rodzaju świadczenia zapewniane są na podstawie przepisów. Nie można ich więc traktować jako przychodu podlegającego opodatkowaniu. 

Prywatne pakiety lekarskie w kontekście podatku spółki

Inną kwestią jest opodatkowanie spółki - jako pracodawcy, który zapewnia prywatne pakiety medyczne dla pracowników. Czy podmiot - np. sp. z o.o. - może odliczyć wydatki na taką opiekę lekarską od własnych dochodów? Prawo w tym względzie reguluje ustawa o PIT i CIT; zgodnie z nimi wydatki firmowe - a do nich zaliczają się prywatne świadczenia medyczne - służą wygenerowaniu przychodów lub trwałemu ich zabezpieczeniu.

Zdrowy pracownik to ciągłość działania firmy

Można więc wskazać związek między realizowaną działalnością a zapewnieniem właściwej ochrony zdrowotnej na wysokim poziomie, co w praktyce oznacza uznanie prywatnych pakietów lekarskich jako koszt uzyskania przychodu. Co ważne: dotyczy to nie tylko osób objętych nimi w ramach umów o pracę, ale również np. umów wynikających z kontraktów czy relacji B2B w ramach działalności gospodarczej. Niemniej jednak warto wystąpić o indywidualną interpretację w tej kwestii w przynależnym urzędzie skarbowym podatnika. 

Dowiedz się więcej o tych specjalistach

Przeczytaj też

e-Recepty wprowadziły nieco zamieszania w realia polskiej medycyny. Jak działa system, dzięki któremu wykluczono z obiegu papierowe recepty? Od stycznia 2020 r. jest obowiązkowy, ale sporo osób nadal zastanawia się, co zrobić, by otrzymać elektroniczny odpowiednik.
Prywatna opieka medyczna budzi nieco wątpliwości w kontekście tego, czy abonament można wliczyć w koszty działalności gospodarczej lub wydatki firmowe?
Prywatne pakiety medyczne często mylone są z równie prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jakie są właściwości drugiego z tych rozwiązań? To szczególnie dobre rozwiązanie w przypadku osób, które są skłonne pakietować obie opcje i połączyć dwa mechanizmy.