Najczęstsze pytania

Grupa LUX MED - prywatna opieka medyczna
W jaki sposób można wykupić Pakiet Medyczny?

Istnieją dwa sposoby wykupienia Pakietu Medycznego dla klientów indywidualnych:

  • online za pośrednictwem naszej strony www.mediccentre.pl
  • kontaktując się telefonicznie z naszym doradcą MedicCentre pod numerem +48 22 493 77 77
W jaki sposób zawierana jest umowa indywidualna?

Umowy indywidualne zawierane są elektronicznie podczas rozmowy telefonicznej z doradcą MedicCentre lub online za pośrednictwem strony www.mediccentre.pl . Wyrażenie zgody na zakup pakietu medycznego jest równoznaczne z zawarciem umowy. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie adresu-email, na który wysyłane są wszystkie informacje związane z umową oraz dokonanie pierwszej płatności za wybrany okres płatności (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny).

Kto może przystąpić do umowy indywidualnej?

Do umowy może przystąpić każda osoba fizyczna do 80 roku życia.

Dlaczego umowa, którą otrzymałem nie jest podpisana przez osobę uprawnioną?

Umowy, które są zawierane drogą elektroniczną , nie wymagają podpisu żadnej ze stron umowy.

Czy możliwe jest zawarcie umowy, jeśli Klient nie posiada adresu mailowego?

Istnieje możliwość zawarcia umowy w sposób tradycyjny, tzn. podpisując umowę w wersji papierowej. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z naszym doradcą pod nr tel.: +48 22 493 77 77

W jaki sposób mogę dokonać opłaty za pakiet medyczny?

Płatności dokonywane są szybkim i bezpiecznym przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem firmy TPAY ,przy użyciu linku do płatności wysyłanego na adres mailowy tuż po zawarciu umowy.

W jaki sposób mogę dokonać opłaty kolejnej raty za pakiet medyczny?

15 dni wcześniej przed zbliżającym się terminem kolejnej wpłaty, na adres mailowy Klient otrzymuje fakturę z linkiem do płatności umożliwiającego dokonanie kolejnej wpłaty.

Na jaki czas zawierana jest umowa?

Umowa zawierana jest na okres 24 miesięcy. Po tym czasie umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanym w umowie lub przedłużona na czas nieokreślony.

Czy istnieje możliwość zmiany pakietu medycznego ?

Zmiana abonamentu na inny jest możliwa po upływie jednego roku od daty zawarcia umowy.

Czy można wykupić pakiet medyczny także na prezent dla innej osoby (oczywiście podając wszelkie dane tej osoby, niezbędne do podpisania umowy)?

Usługi w ramach naszej oferty idealnie nadają się na prezent. W tym celu należy podać dane personalne osoby obdarowywanej (objętej opieką medyczną). Wówczas stroną umowy jest osoba składająca wniosek (płatnik), a beneficjentem osoba, która będzie korzystała z pakietu.

Kiedy rozpoczyna się opieka medyczna w ramach abonamentu?

Aktywacja pakietu medycznego zakupionego do 27 dnia każda miesiąca następuję od 1 dnia kolejnego miesiąca. W przypadku pakietów zakupionych pomiędzy 28 a 31 dniem każdego miesiąca aktywacja pakietu nastąpi w drugim kolejnym miesiącu.

Dla przykładu : Pakiet medyczny zakupiony do dnia 27.11.2019 zostanie aktywowany od dnia 1.12.2019. Pakiet medyczny zakupiony pomiędzy 28- 30.11.2019 zostanie aktywowany od 1.01.2020.

Na jakiej podstawie można korzystać z abonamentu?

Rejestracji wizyt można dokonać poprzez Portal Pacjenta lub dzwoniąc na Infolinię LUX MED, tel.: 22 33 22 888. Korzystanie z usług jest możliwe po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem w recepcji przychodni bezpośrednio przed wizytą.

Czy w ramach pakietu indywidualnego można korzystać z placówek współpracujących?

Tak, Pacjenci zyskują dostęp do placówek współpracujących na terenie całej Polski. Lista wszystkich placówek dostępna jest po kliknięciu tutaj.

Gdzie mogę sprawdzić listę placówek współpracujących?

Listę placówek współpracujących można sprawdzić na naszej stronie https://mediccentre.pl/placowki

Jak zarezerwować wizytę w placówkach Grupy LUX MED ?

Umówienie wizyty można zrealizować na dwa sposoby :

-telefonicznie pod numerem +48 22 332 28 88 (poniedziałek - piątek 6:00-22:00 oraz sobota - niedziela 7:00-21:00)

-internetowo poprzez Portal Pacjenta na www.luxmed.pl lub z aplikacji mobilnej dostępnej w App Store lub Google Play   

Co umożliwia Portal Pacjenta LUX MED ?

Portal Pacjenta LUX MED to bezpłatna, wygodna, szybka i bezpieczna aplikacja mobilna, która umożliwia m.in.:

•             rezerwację i odwoływanie wizyty,

•             przeglądanie historii wizyt,

•             przeglądanie wyników badań laboratoryjnych,

•             przeglądanie komentarzy lekarzy do wyników badań,

•             przeprowadzenie konsultacji na czacie z internistą i pediatrą,

•             przypomnienia o wizycie,

•             przekładanie terminu wizyty

•             zamawianie recept.

Jak aktywować konto w Portalu Pacjenta LUX MED ?

Krok 1 – dostęp do pierwszego poziomu aktywacji konta (uprawniającego do umówienia i odwołania 5 wizyt w placówkach Grupy LUX MED, uzyskania podglądu listy zarezerwowanych wizyt oraz ich odwołania) można uzyskać on-line wybierając w zakładce e-rezerwacja link „załóż konto”. System poprosi o wprowadzenie danych – imienia i nazwiska, pesel, numeru telefonu komórkowego. UWAGA! wprowadzone dane muszą być zgodne z danymi podanymi w umowie opieki medycznej MedicCentre. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk „załóż”.

Krok 2 –dostęp do drugiego poziomu – pełnej aktywacji konta (uprawniającego do umawiania i odwoływania wizyt w placówkach Grupy LUX MED, uzyskania podglądu listy zarezerwowanych i odbytych wizyt z okresu ostatniego roku w placówkach Grupy LUX MED, uzyskania podglądu wystawionych skierowań, które nie mają przypisanego terminu wizyty placówkach Grupy LUX MED, korzystania z nowych funkcjonalności udostępnianych Pacjentom w systemie e-rezerwacji) W tym celu należy osobiście zgłosić się do dowolnego stanowiska recepcyjnego Centrum Medycznego Grupy LUX MED.

W przypadku problemów z logowaniem lub utraty hasła, należy skontaktować się z Infolinią LUX MED: 22 33 22 888 (z telefonów komórkowych) lub osobiście zgłosić do dowolnego stanowiska recepcyjnego Centrum Medycznego Grupy LUX MED.