Na jak długo lekarz może wystawić zwolnienie od pracy?

Na jak długo lekarz może wystawić zwolnienie od pracy?

Kluczową kwestią do jego wystawienia jest aktywne - a więc opłacane - ubezpieczenie chorobowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Należy przez to rozumieć regularne płacenie składki. W razie problemów zdrowotnych pojawia się pytanie o to, jak długo może trwać wystawione przez lekarza tzw. zwolnienie L-4.

W przypadku choroby, zwolnienie lekarskie obejmuje każdego pracownika, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. By nabrało ono mocy, konieczne jest wystawienie zwolnienia lekarskiego. Tylko na tej podstawie można liczyć na usprawiedliwienie tego, że dany pracownik nie wykonuje obowiązków służbowych. Oprócz zwolnienia standardowego - na siebie - można według przepisów liczyć też na tzw. chorobowe. To okres 14 dni, w trakcie których dana osoba ma za zadanie opiekować się nad chorym członkiem rodziny (art.33 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Inną kwestią jest regulacja opieki nad dziećmi. Tu do dyspozycji jest  60 dni w roku kalendarzowym (art.33 ust.1 pkt. 1 ww. ustawy). 

Zwolnienie lekarskie – jak długo może trwać?

Zwolnienie lekarskie regulowane jest przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Wskazuje ono, jak wygląda wystawianie zaświadczenia lekarskiego. Odpowiada również na pytania dotyczące trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz.U.2015.2013.z dnia 2015.12.02). 

Ile może trwać taki czas niezdolności do pracy? Wyraża się go liczbą dni (§4 ust.1 ww. rozporządzenia). Na podstawie przepisów, wszystkie zwolnienia lekarskie przedstawiane są na okres, w którym osoba ubezpieczona powinna nie wykonywać pracy ze względu na stan zdrowia (§8 ww. rozporządzenia). Na podstawie tych samych danych pojedyncze zwolnienie L4 ma dotyczyć okresu, który jest nie dłuższy niż do dnia, w którym jest konieczne przeprowadzenie kolejnego badania stanu zdrowia danej osoby. 

Kwestię tego, jak długo można przebywać na na zwolnieniu lekarskim reguluje Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2020.870 z 2020.05.15). Według tych regulacji, choroba lub jej przyczyny nie powinny trwać dłużej niż: 

  • 182 dni,
  • 270 dni w razie ciąży lub gruźlicy.

Ubezpieczenie sprawia, że chory w tym okresie może liczyć na zasiłek chorobowy. Zwolnienie lekarskie moze być wystawione jednak wtedy, gdy: 

  • chory jest ubezpieczony,
  • nie może wykonywać pracy, 
  • do choroby doszło podczas ubezpieczenia chorobowego.

Dopiero w sytuacji, gdy dochodzi do jednoczesnego spełnienia tych założeń, można wystawić zwolnienie lekarskie. Należy pamiętać, że w razie potrzeby może ono być przedłużone w sumie do 182 dni. To maksymalny okres działania L4. Jeśli chory po tym okresie nadal nie może wykonywać pracy, może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego - nie dłużej niż 12 miesięcy. / FOT: Freepik.com

Najlepsze pakiety zdrowotne

Dowiedz się więcej o tych specjalistach

Internista Internista Dostępny w wybranych pakietach
Lekarz medycyny rodzinnej Lekarz medycyny rodzinnej Dostępny w wybranych pakietach

Przeczytaj też

e-Recepty wprowadziły nieco zamieszania w realia polskiej medycyny. Jak działa system, dzięki któremu wykluczono z obiegu papierowe recepty? Od stycznia 2020 r. jest obowiązkowy, ale sporo osób nadal zastanawia się, co zrobić, by otrzymać elektroniczny odpowiednik.
Prywatne pakiety medyczne często mylone są z równie prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jakie są właściwości drugiego z tych rozwiązań? To szczególnie dobre rozwiązanie w przypadku osób, które są skłonne pakietować obie opcje i połączyć dwa mechanizmy. 
Prywatna opieka medyczna budzi nieco wątpliwości w kontekście tego, czy abonament można wliczyć w koszty działalności gospodarczej lub wydatki firmowe?
Pakiety medyczne cieszące się rosnącą popularnością wzbudzają również wątpliwości w kontekście opodatkowania. Jak - i kiedy - należy opodatkować przychód z opieki zdrowotnej?
JDG, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza to wyjątkowo często spotykana forma prowadzenia mikro-firmy w Polsce. Jaki pakiet medyczny wybrać w sytuacji, gdy ktoś prowadzi JDG lub po prostu działa biznesowo w niewielkiej skali?
Badania medycyny pracy to jeden z tych elementów, które bezwzględnie powinny zostać przeprowadzone, by potwierdzić, iż dany pracownik może realizować zadania na konkretnym stanowisku. Co wchodzi w skład badań, które coraz częściej dostępne są w ramach pakietów firmowych?
Pakiety medyczne LUX MED stanowić mogą bardzo dobre uzupełnienie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która może być świadczona również w ramach tej sieci placówek. Na czym polega pomoc lekarza rodzinnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia?
Zmiana wariantu pakietu LUX MED krok po kroku. Jak zastąpić wariant abonamentu medycznego? Zmiana pakietu możliwa jest w dwóch kierunkach – zarówno z tańszego na wyższy jak i z droższego na niższy. Co warto wiedzieć planując zmianę w zakresie działania LUX MED?
Zwolnienie z pracy, czyli powszechnie znane L4 można otrzymać nie tylko bezpośrednio u lekarza, ale również przez internet. Jak dostać zwolnienie online? Oto wszystko, co warto wiedzieć o tym, jak działa L4 online.
Prywatny pakiet medyczny LUX MED to abonament, po który Polacy sięgają coraz chętniej. Wynika to z dużych możliwości, jakie zapewnia oferta LUX MED – największego operatora prywatnej medycyny w Polsce.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli popularny EKUZ to jedno z tych rozwiązań i dokumentów, które bezwzględnie trzeba mieć planując pobyt za granicą.
Zapisanie się do lekarza rodzinnego to podstawowy krok każdej osoby objętej ubezpieczeniem. Jak można złożyć deklarację i na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim warto pamiętać, że zapisy do lekarza rodzinnego nie ograniczają się wyłącznie do bezpośredniej wizyty w danej placówce.
POZ, czyli Podstawowa Opieka Zdrowotna to forma pierwszego, fundamentalnego świadczenia na rzecz pacjentów w ramach usług zapewnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak działa POZ i na co można liczyć w przypadku pomocy lekarskiej oraz ze strony pielęgniarki?
Oddziały Pomocy Doraźnej LUX MED stanowią nowe rozwiązanie w bardzo szerokiej ofercie tego operatora usług medycznych. Na czym polega OPD i kto może skorzystać z tej propozycji?
Diagnostyka LUX MED to bardzo szeroki zakres badań i analiz obrazujących stan zdrowia pacjenta. Na podstawie wyników badań krwi – i innych – lekarz może ocenić potencjalne i aktualne problemy lub nakreślić optymalną drogę leczenia. Jak sprawdzić wyniki badań w LUX MED?
Rezygnacja z pakietów LUX MED zdarza się niewątpliwie relatywnie rzadko.
Zamówienie recepty online jest zaskakująco - nawet dla osób niezbyt wirtualnych - proste. Świetnie sprawdzi się to w sytuacjach, które można określić jako awaryjne. Jak zamówić e-receptę przez internet np. wtedy, gdy zasoby leku w domu się kończą, a nie ma możliwości, by wybrać się do lekarza? Okazuje się, że wcale nie trzeba jechać do placówki medycznej - prywatnej czy swojej przychodni. 
Zwolnienie lekarskie z datą wsteczną, czyli 4L wystawione na dni, które już minęły tylko pozornie wydaje się być niemożliwe. Okazuje się, że tego rodzaju formuła jest możliwa. Zwolnienie lekarskie wstecz można wystawić jednak przy spełnieniu kilku kluczowych warunków.
Terminy ważności recepty odgrywają bardzo duże znaczenie szczególnie dla osób, które regularnie stosują te same partie lekarstw. Często bywa bowiem tak, że pacjent dostaje receptę, ale później – np. ze względów finansowych – nie realizuje jej natychmiast, ale z opóźnieniem. Ile w takim razie czasu jest na to, żeby wykupić receptę?
Badania na prawo jazdy mogą okazać się dość niespodziewanym kosztem dla potencjalnych kierowców. Ile one kosztują, na czym polegają i czy można je zrealizować bezkosztowo? Oto wszystko, co warto wiedzieć szykując się do formalności związanych z otrzymaniem prawa jazdy i regulacją kwestii prawnych. 
Badania medycyny pracy w Warszawie są szczególnie popularne – największe polskie miasto to ogromny rynek zatrudnienia i regularne duże zmiany wśród kadr, co w naturalny sposób wymusza wizyty u specjalistów w tym zakresie. Gdzie w Warszawie zrobić badania medycyny pracy?
Wizyta lekarska w zdecydowanej większości przypadków kończy się wyznaczeniem przez specjalistę ścieżki leczenia i nakreślenia, jakie leki należy stosować. Bywa jednak również tak, że lekarz odmawia zajęcia się danym przypadkiem. Tu powstaje pytanie: czy specjalista w ogóle ma prawo do tego, by nie zdecydować się na podjęcie pacjenta?