Na czym polega i jak działa prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Na czym polega i jak działa prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Atrakcyjna oferta pakietów medycznych - dla singla, par czy całych rodzin - jest relatywnie przejrzysta. Polega na comiesięcznej opłacie abonamentowej, w ramach której pacjenci mogą liczyć na określony wcześniej zakres usług: od badań diagnostycznych po konsultacje czy analizy lekarskie. Co warto w tym kontekście wiedzieć o prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym?

NFZ to jedna ścieżka, ubezpieczenie - druga

Obie drogi często są mylone. To błąd. Narodowy Fundusz Zdrowia to format obowiązkowy, państwowy, obsługiwany w ramach składek pobieranych przez państwo od każdej osoby pracującej lub prowadzącej działalność gospodarczą. Nie ma możliwości, by zrezygnować tej opcji. Stanowi jeden z obowiązkowych fundamentów działalności państwowej opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z konstytucją każdy obywatel Polski ma zagwarantowane prawo do ochrony zdrowia oraz finansowania świadczeń medycznych. Odbywa się to ze środków publicznych. Wysokość składki ubezpieczeniowej sięga 9 proc. przychodów danej osoby. Składka ta trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnym kroku przekierowana zostaje do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ostatecznie, z jego budżetu rozdysponowana zostanie na precyzyjne cenę zdrowotne. .

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne są rozwiązaniem opcjonalnym, dodatkowym. Mogą zawierać ten sam zakres ochrony zdrowia, albo je poszerzyć. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że ubezpieczenia zdrowotne - mimo bardzo szerokiego zakresu ochrony - często posiadają konkretne wyłączenia. W przypadku określonych wypadków, pacjent nie może np. liczyć na to, że ubezpieczyciel pokryje koszty pobytu w szpitalu wywołane chorobą. Będzie tak np. w sytuacji, gdy do problemów ze zdrowiem doszło na skutek samookaleczenia, efektu spożycia alkoholu lub narkotyków czy w przypadku uszkodzenia ciała podczas przestępstwa. Nie należy więc prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego traktować jako bezwarunkowej polisy, która zapewni nieograniczoną ochronę niezależnie od okoliczności. 

Całość ochrony ubezpieczeniowej w Polsce można więc sprowadzić do schematu, w którym istnieją:

  • ubezpieczenia obowiązkowe - publiczne

  • ubezpieczenia dobrowolne - prywatne. 

W przypadku tych drugich istnieją:

  • prywatne abonamenty medyczne - takie jak LUX MED

  • polisy zdrowotne zapewniane przez firmy ubezpieczeniowe. 

Specyfika działania polisy ubezpieczeniowej

Prywatna polisa to bardzo dobre uzupełnienie bazowej ochrony zapewnianej przez NFZ. Nie trzeba ich traktować odrębnie, ale jako mechanizmy dobrze się uzupełniające. Wybierając ubezpieczenie zdrowotne pacjent ma więc pewność pokrycia ewentualnych kosztów świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczyciela. Jeśli niezbędny będzie więc zabieg, którego np. nie można przeprowadzić w ramach NFZ, ale jego zakres obejmuje polisa, to towarzystwo opłaci realizację świadczenia. 

W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na działanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji zagrożenia życia. Wobec nagłych wypadków priorytetowo traktowana jest publiczna służba zdrowia. Innymi słowy - jeśli dojdzie np. do zawału, pacjent zostanie automatycznie przekierowany do szpitala przynależnego do danej jednostki samorządowej. 

Najlepsze pakiety zdrowotne

Indywidualny
okres opieki 24 miesiące
Standard
49 zł miesięcznie

Operator medyczny

Grupa LUX MED - prywatna opieka medyczna

Dowiedz się więcej o tych specjalistach

Przeczytaj też

Pakiety medyczne cieszące się rosnącą popularnością wzbudzają również wątpliwości w kontekście opodatkowania. Jak - i kiedy - należy opodatkować przychód z opieki zdrowotnej?
e-Recepty wprowadziły nieco zamieszania w realia polskiej medycyny. Jak działa system, dzięki któremu wykluczono z obiegu papierowe recepty? Od stycznia 2020 r. jest obowiązkowy, ale sporo osób nadal zastanawia się, co zrobić, by otrzymać elektroniczny odpowiednik.
Prywatna opieka medyczna budzi nieco wątpliwości w kontekście tego, czy abonament można wliczyć w koszty działalności gospodarczej lub wydatki firmowe?