Jak wyglądają badania medycyny pracy w ofercie abonamentów medycznych dla firm?

Jak wyglądają badania medycyny pracy w ofercie abonamentów medycznych dla firm?

Badania medycyny pracy to jeden z tych elementów, które bezwzględnie powinny zostać przeprowadzone, by potwierdzić, iż dany pracownik może realizować zadania na konkretnym stanowisku. Co wchodzi w skład badań, które coraz częściej dostępne są w ramach pakietów firmowych?

Badania medycyny pracy wydają się być rozwiązaniem uniwersalnym, ale w praktyce – o czym warto pamiętać – będą różnić się w zależności od tego, jakiego stanowiska dotyczą. Inne będą więc obowiązywać np. spawacza, a inne – przedstawiciela handlowego, który na co dzień używa samochodu służbowego.

Zyskujące na popularności abonamenty medyczne dla firm obejmują obecnie nie tylko same świadczenia dla chorego pacjenta, ale również szereg badań diagnostycznych – wśród nich są również badania w ramach medycyny pracy. Jak one wyglądają?

Kiedy trzeba wykonać badania lekarskie do pracy?

Według regulacji prawnych, badanie lekarskie – przed rozpoczęciem stosunku pracy – muszą przejść następujące osoby:

  • angażowane do pracy na podstawie umowy o pracę
  • niepełnoletni, którzy są przenoszeni na inne stanowisko
  • pracownicy kierowani na stanowiska, w których praca związana jest z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub pracą w warunkach uciążliwych.

Jednocześnie zapomina się, iż istnieje grono osób, w przypadku których dochodzi do zwolnienia z wykonania badania medycyny pracy. Nie ma potrzeby robienia badania w sytuacji, gdy dany pracownik zawiera ponownie umowę w ciągu 30 dni od rozwiązania wcześniejszej lub wygaśnięcia jej obowiązywania. Oczywiście dzieje się tak wyłącznie wtedy, gdy zawarta jest ona z tym samym pracodawcą.

Jakie są skutki braku badań medycyny pracy?

Należy pamiętać, że badania medycyny pracy są obowiązkiem – leży on po stronie zarówno firmy jak i pracownika. Jeśli któraś ze stron nie dopełni obowiązku badania, oznacza to spore konsekwencje.

Patrząc na to z perspektywy pracownika: odmowa poddania się badaniu może być równoznaczna ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Z kolei – patrząc na problem od strony firmy – delegacja do zadań bez zgody lekarza to prosta droga do otrzymania grzywny, której wysokość sięgać może 30 tys. zł.

Na czym polegają badania okresowe do pracy?

Badania okresowe do pracy mają zweryfikować możliwość podjęcia zatrudnienia w odpowiednich okresach czasu. O konkretnych przedziałach decyduje uprawniony lekarz.

Jakie obowiązki ma w tym kontekście pracodawca? To przede wszystkim nakaz, by skierować pracowników na badania kontrolne – musi tak się stać w sytuacji, gdy niezdolność do pracy była wywołana chorobą oraz trwała dłużej niż 30 dni. Na tej podstawie lekarz określa, czy stan zdrowia pracownika umożliwia mu kolejne podjęcie pracy na zajmowanym  stanowisku, czy też problemy zdrowotne będą wykluczać kontynuowanie pracy w najbliższym okresie.

Ważnym zapisem są badania końcowe. Realizuje się w przypadku, gdy pracownik oczekuje – np. wraz z zakończeniem stosunku pracy – swoistej weryfikacji stanu zdrowia. Będzie to przydatne np. wtedy gdy praca odbywała się w warunkach zagrażających zdrowiu. Będzie to np. działanie substancji oraz innych środków o działaniu rakotwórczym czy innym, potwierdzonym negatywnie.

Co powinno być na skierowaniu do lekarza?

Skierowanie na badania medycyny pracy musi zawierać podstawowe dane pracownika. Są nimi:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • stanowisko pracy.

Dokumentacja powinna również zawierać opis warunków pracy. Musi on charakteryzować szczegółowo informacje o narażeniu pracownika na czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia.

Najlepsze pakiety zdrowotne

Dowiedz się więcej o tych specjalistach

Internista Internista Dostępny w wybranych pakietach

Przeczytaj też

e-Recepty wprowadziły nieco zamieszania w realia polskiej medycyny. Jak działa system, dzięki któremu wykluczono z obiegu papierowe recepty? Od stycznia 2020 r. jest obowiązkowy, ale sporo osób nadal zastanawia się, co zrobić, by otrzymać elektroniczny odpowiednik.
Prywatne pakiety medyczne często mylone są z równie prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jakie są właściwości drugiego z tych rozwiązań? To szczególnie dobre rozwiązanie w przypadku osób, które są skłonne pakietować obie opcje i połączyć dwa mechanizmy. 
Prywatna opieka medyczna budzi nieco wątpliwości w kontekście tego, czy abonament można wliczyć w koszty działalności gospodarczej lub wydatki firmowe?
Pakiety medyczne cieszące się rosnącą popularnością wzbudzają również wątpliwości w kontekście opodatkowania. Jak - i kiedy - należy opodatkować przychód z opieki zdrowotnej?
JDG, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza to wyjątkowo często spotykana forma prowadzenia mikro-firmy w Polsce. Jaki pakiet medyczny wybrać w sytuacji, gdy ktoś prowadzi JDG lub po prostu działa biznesowo w niewielkiej skali?
Pakiety medyczne LUX MED stanowić mogą bardzo dobre uzupełnienie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która może być świadczona również w ramach tej sieci placówek. Na czym polega pomoc lekarza rodzinnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia?