Jak działa pulsoksymetr i co zrobić, by nie popełnić błędu podczas badania?

Jak działa pulsoksymetr i co zrobić, by nie popełnić błędu podczas badania?

Saturacja to niewątpliwie słowo, które nabrało w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Jak działa pulsoksymetr? Jego funkcjonowanie jest ważne dla zrozumienia całości procesu oraz tego, jak właściwie go używać podczas pomiarów. Pulsoksymetr to urządzenie, które analizuje i wskazuje, jaki jest stan nasycenia krwi tlenem. W ten sposób stal się jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych podczas oceny stanu zdrowia. W sytuacji, gdy COVID-19 powoduje anomalie w zakresie dotlenienia krwi, pulsoksymetr umożliwia monitorowanie stanu chorego. Informacja o nieprawidłowościach - zaniżonym poziomie względem przyjętej średniej - wskazuje na problemy i jest podstawowym sygnałem, że niezbędne jest wsparcie medyczne. 

Osoby chorujące na COVID-19 w domu, a nie w szpitalu, mogą odczuć spadek nasycenia tlenem. Co ważne, nie musi być to automatycznie powiązane z problemami z oddychaniem - czynniki te mogą występować odrębnie. Brak pulsoksymetru powoduje, że chory może mieć bardzo niski poziom tlenu, ale nie wiedzieć nawet o tym problemie- np. Na skutek przyzwyczajenia do aktualnego stanu. Można to więc porównać do sytuacji, w której osoba z wadą wzroku dopiero wychodząc od okulisty po zmroku i w nowych okularach widzę wszystko wyraźnie - wcześniej zaburzenia wzroku były traktowane jako naturalny stan, który nie budził zastrzeżeń.

Jak prawidłowo korzystać z pulsoksymetru?

Pulsoksymetry bez problemów mogą być używane w domu. Mogą je stosować pacjenci bez doświadczenia czy wiedzy medycznej. Prostota i intuicyjność z jaką działa pulsoksymetr umożliwia szybkie i sprawne monitorowanie swojego stanu zdrowia. 

W jaki sposób robić badanie pulsoksymetrem? Przede wszystkim należy trzymać się podstawowych zasad, które na pozór mogą wyglądać prozaicznie. To postawa ciała - siedzącą i bez ruchu podczas badania. Wszelka aktywność może zaburzyć wynik na pulsoksymetrze.

Co wpływa na pracę pulsoksymetru?

Urządzenie to działa w oparciu o pochłanianie przez krwinki czerwone w naczyniach włosowatych promieniowania. Charakteryzuje się ono dwoma różnymi długościami. W ten sposób pulsoksymetr mierzy sygnał złożony ze stałej i zmiennej (pulsującej). Ta druga ocenia absorbancję pulsującej krwi tętniczej. W ten sposób, na bazie pomiarów obliczany jest stopień nasycenia hemoglobiny tlenem.

Warto zadbać o detale. To np. ciepłota dłoni - nie powinny być one chłodne. W przypadku, gdy dłonie są zimne, naczynia krwionośne będą nieco mniejsze pod względem objętości. Przekłada się to na zakłócenie wyników badania pulsoksymetru. Podobnie może stać się w sytuacji gdy dana osoba ma np. grubą warstwę lakieru na paznokciach. 

Jeśli pacjent trzyma się zasady bezruchu podczas badania, zwykły i prosty pulsoksymetr doskonale sprawdzi się do swoistej samokontroli. W ten sposób można wyeliminować bardzo duży problem. To sytuacja, w której chory zbyt późno odnotowuje że doszło do ograniczenia dostawy tlenu do krwi.

Jaki wynik pulsoksymetru jest dobry?

Standardowo przyjętą wartością jest 95 - jeśli saturacja jest na tym poziomie, lub wyższa, można przyjąć, że wynik jest prawidłowy. Jeśli pacjent jest starszy, dopuszcza się minimalnie mniejszy rezultat. Oczywiście wyniki znacznie niższe są sygnałem, by natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy jednak na wyniki te patrzeć jednostkowo - w kontekście interpretacyjnym danego pacjenta, a nie jako stałe poziomy wyjściowe. Na saturację i wyniki pulsoksymetru wpływ mogą mieć bowiem indywidualne cechy i choroby. 

Warto pamiętać, że analizy i badania laboratoryjne należy robić nie tylko przy okazji potencjalnego zagrożenia. Prywatne pakiety medyczne z założenia zapewniają bardzo szeroki zakres diagnostyki. Przykładem jest np. pakiet platynowy indywidualny, który zawiera aż 448 tego rodzaju badań. 

Najlepsze pakiety zdrowotne

Dowiedz się więcej o tych specjalistach

Internista Internista Dostępny w wybranych pakietach

Przeczytaj też

Osoby starsze wymagają szczególnej opieki, którą zapewniają prywatne pakiety medyczne dla seniorów. Co zawierają i dlaczego warto wybrać rozszerzone warianty ochrony?
Badania dla seniorów – osób starszych niezależnie od płci – powinny być realizowane cyklicznie i systematycznie. To zapewni pełną wiedzę o tym, w jakim stanie jest organizm.