Wizyta lekarska zamówiona do domu pacjenta. Co wiedzieć?

Wizyta lekarska zamówiona do domu pacjenta. Co wiedzieć?

Co trzeba zrobić, by zamówić lekarza do siebie, a nie wybierać się do przychodni na konsultacje?

Niezależnie od tego, gdzie ma odbyć się wizyta lekarska - Warszawa, Poznań, Łódź czy miasto średniej wielkości - założenia takiej usługi są przejrzyste. Warto jednak ustalić, jakie prawa ma pacjent, czy lekarz musi bezwarunkowo zjawić się na jego wezwanie i czy prywatne pakiety medyczne są w tym względzie tożsame z wizytą lekarską w domu w ramach NFZ. Oto wszystko, co warto wiedzieć planując zamówienie spotkania z lekarzem we własnych czterech kątach. 

Wizyty lekarskie w domu a prawo

Przede wszystkim warto spojrzeć na kwestię wizyt lekarskich w domu przez pryzmat obowiązków w przychodni. Pacjenci mają możliwość zamówienia wizyty domowe w ramach placówki do której przynależą w przypadku nagłego zachorowania lub w sytuacji, gdy przybycie do placówki jest niemożliwe np. ze względu na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia. Należy jednak pamiętać, że opieka taka - świadczona w ramach standardowego ubezpieczenia zdrowotnego - realizowana jest na określonych warunkach. Reguluje je zarządzenie szefa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2009 r. wskazujące m.in., że porada powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia w przypadku ostrych schodzeń i nagłych zachorowań. W innych przypadkach porady mogą być udzielane w terminie, który będzie odpowiadał obu stronom - pacjentowi i lekarzowi. 

Należy też pamiętać, że pod kategorię wizyt domowych nie wpisują się:

 • sytuacje, gdy dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia

 • utraty przytomności

 • upadków ze znacznej wysokości

 • złamań kości lub ich podejrzenia

 • wypadków drogowych

 • zaburzeń świadomości

 • problemów z ciążą

 • wypadków losowych. 

W takich przypadkach jedyną opcją pozostaje kontakt z systemem ratownictwa pod nr 112. 

Wizyty domowe w ramach pakietu medycznego

wizyta lekarska

Bardzo precyzyjnie zakres usług świadczonych w domu pacjenta regulują pakiety medyczne LUXMED. W ich ramach zagwarantowane są trzy wizyty w cenie pakietu w ciągu każdego roku. Pozostałe spotkania domowe z lekarzem są płatne. 

Jak wyglądają prywatne wizyty lekarskie w domu w praktyce? Interwencyjny Zespół Wyjazdowy dyżuruje przez 24 godziny na dobę. Zespół zapewnia:

 •  udzielanie doraźnej pomocy, interwencyjnej opieki medycznej Pacjentom LUX MED na terenie wszystkich placówek, 

 • realizuje wizyty domowe 

 • zapewnia usługi transportu medycznego.

Pakiety LUX MED preecyzyjnie określa, kiedy można zamówić lekarza do domu. Dzieje się tak np.  w przypadku, kiedy stan zdrowia nie pozwala pacjentowi przybyć do placówki. Tu LUX MED wymienia m.in.:

 • ostre infekcje

 • wysoką gorączkę

 • bóle brzucha

 • dolegliwości przewlekłe o wyraźnym nasileniu

Należy mieć jednak świadomość, że wizyty te nie zastępują Pogotowia Ratunkowego w sytuacjach zagrożenia życia takich jak urazy, wypadki, oparzenia, bóle w klatce piersiowej, czy utraty przytomności.

Najlepsze pakiety zdrowotne

Indywidualny
okres opieki 24 miesiące
Optymalny
79 zł miesięcznie

Operator medyczny

Grupa LUX MED - prywatna opieka medyczna
Dla dwojga
okres opieki 24 miesiące
Standard
90 zł miesięcznie

Operator medyczny

Grupa LUX MED - prywatna opieka medyczna

Przeczytaj też

Zamówienie konsultacji lekarskiej w zaciszu mieszkania to wyraźne korzyści dla pacjenta - często wizyty domowe postrzegane są przez pryzmat większego komfortu, bezpieczeństwa czy ograniczenia kontaktu.
Lekarz, który porady udziela nie w przychodni czy placówce zdrowotnej, ale w domu pacjenta to szczególnie wygodne rozwiązanie. Nie oznacza - często trudnej dla chorych - podróży. Bywa też, że pacjent po prostu ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie dotrzeć do punktu spotkania. W takiej sytuacji zamówienie wizyty lekarskiej do domu jest naturalne. Jaki jest koszt takiej usługi jeśli jest ona prywatna?